Pendidikan

12 January 2019 - 20:00

TK Islam

Taman bermain dan TK Islam Al Hamid adalah lembaga pendidikan pra-sekolah yang mengutamakan nilai-nilai islami...

12 January 2019 - 19:00

Madrasah Ibtidaiyah

Lembaga pendidikan yang telah mempunyai sejarah panjang mengawali reputasinya sendiri dengan lengkap menciptakan tradisi. Tradisi...

12 January 2019 - 18:00

Madrasah Tsanawiyah

Perkembangan era modernisasi pada saat ini adakalanya mengesampingkan nilai keagamaan yang dirasa cukup meresahkan. Untuk...

12 January 2019 - 17:00

Madrasah Aliyah

Membina insan yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, kreatif, mandiri dan berorientasi masa depan dengan...